Müsabiqənin qaydaları

Sentyabr 13 2014 / Müsabiqə

�азвание
Təhsil Problemləri İnstitutu “Smart Technologies” şirkəti ilə birgə müsabiqə elan edir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu «DYMO/Mimio» (ABŞ) şirkətinin Azərbaycandakı Rəsmi Nümayəndəliyi - “Smart Technologies” şirkəti ilə birgə ümumimilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubleyinə həsr olunmuş “İnteraktiv texnologiyalar və müasir təhsil - 2014” elmi - praktik konfrans çərçivəsində “Təhsildə interaktiv texnologiyalar - 2014” müsabiqə elan edir.

Dərs prosesində tədrisin interaktiv formalarından geniş istifadəsi müasir təhsilin əsas tələblərindən biridir. Əsas metodiki innovasiyalar məhz bu cür metodların tətbiqi ilə bağlıdır.

Tədris müəssisələrində istifadə olunan interaktiv avadanlığın və proqram təminatının imkanları interaktiv tədris metodlarının inkişafı üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. İnteraktiv texnologiyalardan səmərəli istifadə keyfiyyət baxımından yeni tədris metodlarının reallaşdırmasını zəruri edən təhsil mühütinin formalaşmasına kömək edir.

Öz peşəkar fəaliyyətində interaktiv texnologiyalardan istifadə edən müəllimlərin, tərbiyəçilərin, mütəxəssislərin sayı gündən günə artır. Tədris prosesində interaktiv qurğu və lövhələrlə bərabər, digər avadanlıqlardan da - interaktiv sənəd kameralarından, interaktiv planşetlərdən, interaktiv qiymətləndirmə sistemlərindən istifadə olunur, xüsusi proqram təminatı mənimsənilir və rəqəmsal interaktiv tədris materialları yaradılır.

“Təhsildə interaktiv texnologiyalar – 2014” müsabiqəsinin qaydaları

Müsabiqənin məqsədləri

 1. İnteraktiv lövhə vasitəsi ilə yeni təlim metod və formaların tətbiqi.
 2. Tədris prosesində yeni informasiya və interaktiv texnologiyaları fəal tətbiq edən təşəbbüskar müəllimlər icmasının inkişafı.
 3. İnteraktiv avadanlıqla bağlı innovativ pedaqoji təcrübənin geniş yayılması və onun müəllimlərin gündəlik fəaliyyətində tətbiqi.
 4. Pedaqoji kadrların interaktiv tədris sahəsində peşəkarlıqlarının artırılması.

Müsabiqənin vəzifələri

 1. İnteraktiv texnologiyaların, fəal təlim üsüllarının tətbiqi əsasında qurulan dərslərin və bu sahədə toplanmış təcrübənin nümayişi.
 2. Peşəkar fəaliyyətlərində interaktiv texnologiyalardan fəal istifadə edən müəllimlərin təşviqi və dəstəklənməsi.
 3. İstifadəyə hazır olan keyfiyyətli interaktiv tədris, rəqəmsal milli resurs bazasının genişləndirilməsi.

Müsabiqənin təşkilatçıları

Müsabiqə AR Təhsil Problemləri İnstitutu və «DYMO/Mimio» (ABŞ) şirkətinin Azərbaycandakı Rəsmi Nümayəndəliyi - “Smart Technologies” şirkəti tərəfindən təşkil olunur.

İnformasiya dəstəyi:

“Azərbaycan müəllimi”, “Təhsil problemləri”, “525-ci qəzet” qəzetləri, www.kurikulum.az, www.tpi.edu.az, www.edu.mimio.a, www.mimio.az saytları,www.apa.az, www.1news.az informasiya agentlikləri.

Müsabiqənin iştirakçıları:

 • Müsabiqədə məktəbəqədər, orta, peşə ixtisası, ali, əlavə və inkluziv təhsil üzrə müəllim və mütəxəssislər, bütün növ təhsil müəssisələrində çalışan mütəxəssislər, tələbələr iştirak edə bilər. Layihələr bütün fənlər üzrə qəbul olunur.
 • Müsabiqədə iştirak üçün iş bir müəllif və ya müəlliflər qrupu tərəfindən təqdim oluna bilər.
 • Müsabiqəyə bir müəllif və ya müəlliflər qrupu tərəfindən ancaq BİR layihə təqdim oluna bilər.
 • Müəlliflər qrupunun tərkibi ÜÇ NƏFƏRDƏN artıq ola bilməz.

Müsabiqə materiallarının təqdim olunma qaydaları və müddəti
Sənədlərin və müsabiqə materiallarının tərtib olunmasına dair tələblər
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən müəlliflər aşağıda qeyd olunanları Təşkilat Komitəsinə təqdim etməlidirlər:
Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət (Əlavə 1).
Müraciət Əlavə 1 - ə uyğun olaraq tərtib edilərək kağız üzərində təqdim olunur (müraciətin elektron forması www.kurikulum.az, www.tpi.edu.az, www.mimio.azwww.edu.mimio.az saytlarında yerləşdirilib)

Müsabiqə materialı iki hissədən ibarətdir.

I hissə – dərsin planı .doc və ya .docx uzantısı olan fayl şəklində təqdim olunur (250 sözdən artıq olmamaq şərti ilə, şrift - 14 kegl).
II hissə - rəqəmsal interaktiv dərs layihəsi interaktiv avadanlıq üçün hazırlanmış xüsusi proqram təminatının – Mimio Studio vasitəsi ilə tərtib edilərək iki nüsxədə CD-də təqdim olunmalıdır.

Layihənin həcmi 10 Megabaytdan, slaydların sayı isə 15-dən az 17-dən çox olmamalıdır.

Müsabiqə materiallarının hər iki hissəsi rəqəmsal formatda təqdim olunmalıdır. CD-yə yerləşdirilən zərfə mütləq müəllif və müsabiqəyə təqdim olunan iş barəsində məlumatları əks etdirən Müraciət (Əlavə 1-ə bax) kağızda çap olunaraq qoşulmalıdır. Materiallar şəxsən, yaxud Azərbaycan Dövlət Poçt vasitəsi ilə Təşkilat Komitəsinə təqdim olunmalıdır.

Diqqət! Müəllimlərin nəzərinə!

Elektron poçt vasitəsi ilə göndərilən materiallar müsabiqəyə qəbul olunmayacaq!
Müsabiqə qaydalarına və tələblərinə cavab verməyən materiallara baxılmayacaqdır.
Müsabiqəyə təqdim olunan materiallara rəy verilmir. Göndərilən materiallar geri qaytarılmır.

Diqqət! Müəllimlərin nəzərinə!

Müsabiqədə məhz bu müsabiqə üçün hazırlanmış, yəni əvvəllər başqa müsabiqələrə təqdim olunmayan və hər hansı mənbələrdə (o cümlədən www.kurikulum.az, www.tpi.edu.az, www.mimio.azwww.edu.mimio.az saytlarında) dərc olunmayan layihələr iştirak edə bilər.

Müsabiqəyə istənilən dərs mövzusu (fənn) üzrə fəal təlim metodları və interaktiv avadanlıqlardan istifadə edilərək qurulan dərsin rəqəmsal layihəsi təqdim oluna bilər.

Dərsin qurulma planı konkret dərsin keçirilməsi üzrə metodiki sənəddir və aşağıda göstərilən bəndlərə əsasən tərtib olunmalıdır:

 1. Məzmunun əsas problemləri və strukturunun təsviri;
 2. İnteraktiv avadanlıq və alətlərdən (yəni, avadanlığın bu və ya digər funksional imkanlarından) istifadə edilməsinin məqsədi;
 3. Dərs prosesində həll olunacaq məsələlər;
 4. İcranın texniki vəsaitlərini, metodoloji üsulları və sərf olunan zamanı göstərməklə müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətini nəzərə alaraq aparılan dərs prosesinin qısa təsviri;
 5. Müəllim və şagirdlər üçün tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə göstəriş.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün Müraciət və müsabiqə materialları (rəqəmsal interaktiv dərs layihəsi və interaktiv dərs qurulmasının planı) 5 aprel 2014 – cü il tarixindən gec olmayaraq Təşkilat Komitəsinə aşağıda göstərilən ünvana çatdırılmalıdır: Azərbaycan, Bakı, AZE 1008, Xətai prospekti, 38.

Müsabiqəyə təqdim olunan və müsabiqə qaydalarına cavab verən layihələrin müəlliflərinə “Təhsildə interaktiv texnologiyalar - 2014” müsabiqəsinin iştirakçı Setifikatları verilir.

Müəllif hüquqları

Musabiqə iştirakçıları layihələrini hazırlayarkən yalnız öz materiallarından deyil, həmçin başqa mənbələrdən toplanan materiallardan istifadə edə bilərlər. Müəlliflər əlavə hazır materiallardan istifadə edərkən, AR “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar” haqqında Qanunvericiliyə riayət etməlidirlər. Müsabiqəyə təqdim olunan layihədə müəllif istinad etdiyi mənbələrin adlarını qeyd etməlidir. Müsabiqədə iştrak edən layihələrdə/işlərdə müəllif hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyəti işin müəllifi daşıyır. Müsabiqədə müəllif hüquqlarının pozulması nəticəsində yarana biləcək hər hansı problemə görə təşkilatçı heç bir məsuliyyət daşımır və mübahisəyə səbəb olan iş müsabiqədən dərhal kənarlaşdırılır.

Müsabiqənin Təşkilatçıları müsabiqənin, eyni zamanda, təhsil sahəsində innovativ fəaliyyətin geniş şəkildə işıqlandırılması məqsədi ilə müsabiqə materiallarının qeyri-kommersiya istifadə hüququnu, o cümlədən layihə müəlliflərinin müəlliflik hüquqlarının saxlanılması şərti ilə, digər şərtlər olmadan və müəllifə qonorar ödənilmədən metodik işləmələrinin “İnteraktiv rəqəmsal resurs bankı”, "İnteraktiv ideyalar bankı", təhsil müəssisələrinin mediatekalarında, edu.mimio.az və digər təhsil sayt və portallarında, həmçinin digər kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilməsi hüququnu özündə saxlayır.

“Təhsildə interaktiv texnologiyalar - 2014” müsabiqəsinin qaydaları və keçirilmə müddəti:

Müsabiqəyə 1 mart 2014-cü il tarixində start verilir.

Müsabiqənin finalı və qaliblərin mükafatlandırılması 6 may 2014-cü il tarixində -“İnteraktiv texnologiyalar və müasir təhsil - 2014” Elmi-praktik konfransın işi zamanı keçiriləcək.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün hazırlanan layihələr Təşkilat Komitəsinə 5 aprel 2014 -cü il tarixindən gec olmayaraq təqdim olunmalıdır.

Müsabiqə iki mərhələdən ibarətdir.

Birinci mərhələ - Seçim mərhələsi

Birinci mərhələnin keçirilmə müddəti: 1 mart – 30 aprel 2014-cü il.

Münsiflər heyyəti və ekspert komissiyanın üzvləri tərəfindən interaktiv dərslərin qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq müsabiqəyə təqdim olunmuş layihələrin analizi və seçimi keçirilir. Seçilmiş işlər müsabiqənin ikinci mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanırlar.

30 aprel 2014-cü il tarixdə birinci mərhələnin qaliblərinin adları elan olunacaq. Bu müəlliflərin layihələri ikinci mərhələdə iştirak etmək hüququnu qazanmış olur.

Müsabiqənin birinci mərhələsindən keçən layihələrin (10 iş) müəllifləri “Təhsildə interaktiv texnologiyalar - 2014” müsabiqəsinin birinci mərhələsinin qalibi Diplomu ilə təltif olunur.

İkinci mərhələ - Yekun mərhələsi (əyani keçirilir).

İkinci mərhələnin keçirilmə müddəti: 5-6 may 2014-cü il, Bakı şəhəri.

Diqqət! Müəlliflərin nəzərinə! Müsabiqənin finalına çıxan müəlliflərin layihələrinin təqdimatı və müdafiəsində şəxsən iştirakı mütləqdir.

Müsabiqənin ikinci mərhələsi əyani şəkildə “İnteraktiv texnologiyalar və müasir təhsil - 2014” elmi-praktiki konfrans çərçivəsində keçiriləcək.

Finala çıxmış layihələrin müəllifləri tərəfindən təqdimatı və müdafiəsi konfrans zamanı təşkil olunacaq. İkinci mərhələyə çıxmış işlərin müəllifləri münsiflər heyəti və konfrans iştirakçıları qarşısında öz layihələrini təqdim edərək müdafiə edəcəklər.

Müsabiqə qalibləri bilavasitə konfrans zamanı münsiflər heyətinin səsverməsi nəticəsində müəyyən olunacaq. Xüsusi qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq (10 ballıq qiymətləndirmə sistemi üzrə) 1-ci, 2-ci və 3-cü yerlər üzrə qaliblər müəyyən olunacaq.

Mükafatlandırma

Müsabiqənin qalibləri konfransın son iş günü – 6 may 2014-cü il tarixində Təhsildə interaktiv texnologiyalar - 2014” Diplom və qiymətli hədiyyələr ilə təltif olunacaqlar.

1-ci yer Mimio Teach İnteraktiv qurğusu (elektron lövhə)
2-cı yer Mimio View İnteraktiv Sənəd Kamerası
3-ci yer Mimio Pad İnteraktiv Planşet

İştirakçıların və qaliblərin

siyahısı www.kurikulum.az, www.tpi.edu.az,www.edu.mimio.az, www.mimio.az saytlarında, www.apa.az, www.1news.az informasiya agentliklərində yerləşdiriləcək, “Azərbaycan müəllimi”, “Təhsil problemləri”, “525-ci qəzet” qəzetlərində dərc olunacaq.

Əlavə məlumat www.kurikulum.az, www.tpi.edu.az, www.edu.mimio.az,www.mimio.az saytlarında, “Azərbaycan müəllimi”, “Təhsil problemləri”, “525-ci qəzet” qəzetlərində dərc olunacaq.

Əlaqə telefonları: (012) 404-12-65; (055) 217-09-99; (070) 217-09-99 - Şəfa Nəzərli, Münəvvər Məmmədova
(012) 490-27-21 – Gülnar Əhmədbəyli

Əlavə № 1

Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət formu

Imtina
Ən çox endirilən dərslər hər ay üzrə

Dərslərin endirilməsinin statistikası 01.12.2014 tarixdən etibarən hər ay üzrə hesablanır.

Ən çox baxılan dərslərDərslərin baxılma statistikası 2011-ci ildən etibarən hesablanır.

  Dərslərin baxılma statistikası 2011-ci ildən etibarən hesablanır.

  Daxil ol

  İstifadəçi adı və ya şifrə yanlışdır

  Parolu unutmusanmı?